Öva något annatPractice something elseممارسة غير ذلك  |  AdditionAdditionلعمليات الحسابية الأساسية الأربعةMed och utan övergång 0-100With and without regrouping 0-100
Börja övaStart practicingبدء ممارسة

Addition 0 till 100 med och utan övergångAddition 0 to 100 with and witout regroupingتعلم ساعات

Så här kan du räkna ut 38+14.

Börja med att lägga ihop tiotalen, det blir 40. Lägg sedan ihop entalen, det blir 12.

40+12=52
Svaret blir alltså 52.
This is how you can calculate 38+14.

Start by adding the tens, that will be 40. Then add the ones, that will be 12.

40+12=52
So the answer is 52.
اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى

Här är två till exempel.Here are two more examples.اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0