Ordningstal 1:a till 10:e (ordinal numbers 1 to 10)Ordningstal 1 till 10

Ordningstal, 1:a till 10:e[en:t_header][fi:t_header][no:t_header]

Här får du lära dig ordningstalen 1:a till 10:e på engelska.[en:t_intro2][fi:t_intro2][no:t_intro2]
 
first
 första[en:p1][fi:p1][no:p1]
 
second
 andra[en:p2][fi:p2][no:p2]
 
third
 tredje[en:p3][fi:p3][no:p3]
 
fourth
 fjärde[en:p4][fi:p4][no:p4]
 
fifth
 femte[en:p5][fi:p5][no:p5]
 
sixth
 sjätte[en:p6][fi:p6][no:p6]
 
seventh
 sjunde[en:p7][fi:p7][no:p7]
 
eighth
 åttonde[en:p8][fi:p8][no:p8]
 
ninth
 nionde[en:p9][fi:p9][no:p9]
 
tenth
 tionde[en:p10][fi:p10][no:p10]