Practice something elseHarjoittele jotain muutaÖva något annat  |  Ordningstal 1:a till 10:e (ordinal numbers 1 to 10)Ordningstal 1 till 10Ordningstal 1 till 10Ordningstal 1 till 10

Ordningstal, 1:a till 10:e

Här får du lära dig ordningstalen 1:a till 10:e på engelska.
 
first
 förstaförstaförsta
 
second
 andraandraandra
 
third
 tredjetredjetredje
 
fourth
 fjärdefjärdefjärde
 
fifth
 femtefemtefemte
 
sixth
 sjättesjättesjätte
 
seventh
 sjundesjundesjunde
 
eighth
 åttondeåttondeåttonde
 
ninth
 niondeniondenionde
 
tenth
 tiondetiondetionde