Practice something elseHarjoittele jotain muutaÖva något annat  |  Talen 1 till 10 (numbers 1 to 10)Hörförståelse, lyssna och välj bildHörförståelse, lyssna och välj bildHörförståelse, lyssna och välj bild