Talen 1 till 10 (numbers 1 to 10)Hörförståelse, lyssna och välj bild