Practice something elseHarjoittele jotain muutaÖva något annat  |  Plural med s eller esPlural med s eller esPlural med s eller esPlural med s eller es

Plural med s eller es

Plural betyder att det är flera av samma sak. På engelska lägger man oftast till ändelsen -s för att visa att det är flera.
Om ordet slutar med s, x, z, ch eller sh så lägger man till ändelsen -es.
one dog
two dogs
one bus
two buses
one church
two churches