Plural med s eller esPlural med s eller es

Plural med s eller es[en:t_header][fi:t_header][no:t_header]

Plural betyder att det är flera av samma sak. På engelska lägger man oftast till ändelsen -s för att visa att det är flera.[en:t_1][fi:t_1][no:t_1]
Om ordet slutar med s, x, z, ch eller sh så lägger man till ändelsen -es.[en:t_2][fi:t_2][no:t_2]
one dog
two dogs
one bus
two buses
one church
two churches