Känslor (feelings)Hörförståelse, lyssna och välj bild