Practice something elseHarjoittele jotain muutaÖva något annat  |  Lägesord (position words)LägesordLägesordLägesord

Lägesord

Här får du lära dig några lägesord. Det är ord som beskriver ett föremåls läge.
 
on
 
 
under
 underunderunder
 
in
 iii
 
beside
 bredvidbredvidbredvid
 
in front of
 framförframförframför
 
behind
 bakombakombakom