Lägesord (position words)Lägesord

Lägesord[en:t_header][fi:t_header][no:t_header]

Här får du lära dig några lägesord. Det är ord som beskriver ett föremåls läge.[en:t_intro2][fi:t_intro2][no:t_intro2]
 
on
 [en:on][fi:on][no:on]
 
under
 under[en:under][fi:under][no:under]
 
in
 i[en:in][fi:in][no:in]
 
beside
 bredvid[en:beside][fi:beside][no:beside]
 
in front of
 framför[en:in_front_of][fi:in_front_of][no:in_front_of]
 
behind
 bakom[en:behind][fi:behind][no:behind]