Ordningstal 1:a till 10:e (ordinal numbers 1 to 10)Hörförståelse, vem bor var?