Practice something elseHarjoittele jotain muutaÖva något annat  |  Lägesord (position words)Hörförståelse, lyssna och välj bildHörförståelse, lyssna och välj bildHörförståelse, lyssna och välj bild