Ordningstal 1:a till 5:e (ordinal numbers 1 to 5)Hörförståelse, dra till rätt plats