Lägesord (position words)Hörförståelse, lyssna och placera sakerna