Practice something elseHarjoittele jotain muutaÖva något annat  |  Lägesord (position words)Hörförståelse, lyssna och placera sakernaHörförståelse, lyssna och placera sakernaHörförståelse, lyssna och placera sakerna