Practice something elseHarjoittele jotain muutaÖva något annat  |  Känslor (feelings)Ord för känslorOrd för känslorOrd för känslor

Ord för känslor

Här får du lära dig några ord för känslor på engelska.
 
happy
 gladgladglad
 
angry
 argargarg
 
sad
 ledsenledsenledsen
 
scared
 räddräddrädd
 
ill
 sjuksjuksjuk
 
tired
 trötttrötttrött
 
hungry
 hungrighungrighungrig
 
dizzy
 yryryr