Practice something elseHarjoittele jotain muutaÖva något annat  |  Saker hemma (things at home)Ord för saker i hemmetOrd för saker i hemmetOrd för saker i hemmet

Ord för saker i hemmet

Här får du lära dig några ord för saker du hittar hemma.
 
door
 dörrdörrdörr
 
window
 fönsterfönsterfönster
 
lamp
 lampalampalampa
 
bed
 sängsängsäng
 
table
 bordbordbord
 
chair
 stolstolstol
 
floor
 golvgolvgolv
 
sofa
 soffasoffasoffa
 
rug
 mattamattamatta
 
wall
 väggväggvägg