Practice something elseHarjoittele jotain muutaÖva något annat  |  Kroppen (the body)Ord för kroppenOrd för kroppenOrd för kroppen

Ord för kroppen

Här får du lära dig några ord för kroppsdelar.
 
nose
 näsanäsanäsa
 
arm
 armarmarm
 
ear
 öraöraöra
 
toe
 
 
eye
 ögaögaöga
 
foot
 fotfotfot
 
leg
 benbenben
 
hand
 handhandhand
 
mouth
 munmunmun
 
hair
 hårhårhår
 
finger
 fingerfingerfinger
 
head
 huvudhuvudhuvud
 
knee
 knäknäknä