Practice something elseHarjoittele jotain muutaÖva något annat  |  Ordningstal 1:a till 5:e (ordinal numbers 1 to 5)Ordningstal 1 till 5Ordningstal 1 till 5Ordningstal 1 till 5

Ordningstal, 1:a till 5:e

Här får du lära dig ordningstalen 1:a till 5:e på engelska.
 
first
 förstaförstaförsta
 
second
 andraandraandra
 
third
 tredjetredjetredje
 
fourth
 fjärdefjärdefjärde
 
fifth
 femtefemtefemte