Ordningstal 1:a till 5:e (ordinal numbers 1 to 5)Ordningstal 1 till 5

Ordningstal, 1:a till 5:e[en:t_header][fi:t_header][no:t_header]

Här får du lära dig ordningstalen 1:a till 5:e på engelska.[en:t_intro2][fi:t_intro2][no:t_intro2]
 
first
 första[en:p1][fi:p1][no:p1]
 
second
 andra[en:p2][fi:p2][no:p2]
 
third
 tredje[en:p3][fi:p3][no:p3]
 
fourth
 fjärde[en:p4][fi:p4][no:p4]
 
fifth
 femte[en:p5][fi:p5][no:p5]