Talen 11 till 20 (numbers 11 to 20)Hörförståelse, lyssna och välj bild