Practice something elseHarjoittele jotain muutaÖva något annat  |  Talen 11 till 20 (numbers 11 to 20)Hörförståelse, lyssna och välj bildHörförståelse, lyssna och välj bildHörförståelse, lyssna och välj bild