Practice something elseHarjoittele jotain muutaÖva något annat  |  Vanliga djur (common animals)Hörförståelse, lyssna och välj bildHörförståelse, lyssna och välj bildHörförståelse, lyssna och välj bild