Familjen (the family)Ord för familjen

Ord för familjen[en:t_header][fi:t_header][no:t_header]

Här får du lära dig några ord för familjen.[en:t_intro2][fi:t_intro2][no:t_intro2]
 
mother
 mamma[en:mother][fi:mother][no:mother]
 
father
 pappa[en:father][fi:father][no:father]
 
sister
 syster[en:sister][fi:sister][no:sister]
 
brother
 bror[en:brother][fi:brother][no:brother]
 
grandfather
 farfar/morfar[en:grandfather][fi:grandfather][no:grandfather]
 
grandmother
 farmor/mormor[en:grandmother][fi:grandmother][no:grandmother]
 
family
 familj[en:family][fi:family][no:family]
 
parents
 föräldrar[en:parents][fi:parents][no:parents]