Addition uppställning upp till 100Column addition up to 100Med övergång - steg för steg
Börja övaAloita harjoitteluStart practiseBegynn å øveBegynd at øve

Addition, uppställning 0 till 100 med övergång.[en:t_header]Yhteenlasku, muodostaminen luvuista 0–100 ylityksellä.[no:t_header]

Så här adderar du talen
57 och 25.
[en:t_1]Näin lasket yhteen luvut
57 ja 25.
[no:t_1]

Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental och tiotal hamnar ovanför tiotal.[en:t_2]Kirjoita luvut toistensa yläpuolelle siten, että ykköset sijoittuvat ykkösten yläpuolelle ja kymmenet kymmenten yläpuolelle.[no:t_2]

Börja från höger och addera entalen.
7 + 5 = 12

Summan blir 12. Eftersom det blev tvåsiffrigt så måste du dela upp det. Skriv 2 under strecket och skriv 1 överst i nästa kolumn som minnessiffra.
[en:t_3]Aloita oikealta ja lisää ykköset.
7 + 5 = 12

Summaksi tulee 12. Koska summa on kaksinumeroinen, sinun täytyy jakaa se osiin. Kirjoita 2 viivan alle ja kirjoita 1 seuraavan sarakkeen yläosaan muistinumerona.
[no:t_3]

Addera sedan tiotalen. Om du har en minnessiffra så kom ihåg att addera även den.
1 + 5 + 2 = 8

Summan blir 8. Skriv 8 under strecket.
[en:t_4]Lisää sitten kymmenet. Jos sinulla on muistinumero, muista lisätä myös se.
1 + 5 + 2 = 8

Summaksi tulee 8. Kirjoita 8 viivan alle.
[no:t_4]

Nu har du svaret!

57 + 25 = 82
[en:t_5]Nyt sinulla on vastaus!

57 + 25 = 82
[no:t_5]