Öva något annatPractice something elseممارسة غير ذلك  |  TalNumbersأرقامTalens ordning 0-1000Number order 0-1000
Börja övaStart practicingبدء ممارسة

Talens ordning, 0 till 1000.Number order, 0 to 1000.تعلم ساعات

Tre tal, men hur vet man i vilken ordning de kommer?Three numbers, but how do I know in which order they come?
Jämför först hundratalen.
180 har minst antal hundratal och kommer därför först.
First compare the hundreds.
180 has least hundreds, so it comes first.
اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
De här talen har lika många hundratal. Då jämför vi istället tiotalen. 328 har färre tiotal än 330. Så 328 kommer först.These two numbers have the same hundreds. Then we compare the tens instead. 328 has less tens than 330. So 328 comes first.
Och om tiotalen är lika så jämför vi entalen.And if the tens are the same, we compare the ones.اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
Nu förstår jag!Now I understand!اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0