Practice something elseÖva något annat  |  Column additionAddition uppställningWith regrouping 0-100Med övergång 0-100
Start practicingBörja öva

Addition, uppställning 0 till 100 med övergång.Addition, uppställning 0 till 100 med övergång.

Så här adderar du talen
57 och 25.
Så här adderar du talen
57 och 25.

Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental och tiotal hamnar ovanför tiotal.Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental och tiotal hamnar ovanför tiotal.

Börja från höger och addera entalen.
7 + 5 = 12

Summan blir 12. Eftersom det blev tvåsiffrigt så måste du dela upp det. Skriv 2 under strecket och skriv 1 överst i nästa kolumn som minnessiffra.
Börja från höger och addera entalen.
7 + 5 = 12

Summan blir 12. Eftersom det blev tvåsiffrigt så måste du dela upp det. Skriv 2 under strecket och skriv 1 överst i nästa kolumn som minnessiffra.

Addera sedan tiotalen. Om du har en minnessiffra så kom ihåg att addera även den.
1 + 5 + 2 = 8

Summan blir 8. Skriv 8 under strecket.
Addera sedan tiotalen. Om du har en minnessiffra så kom ihåg att addera även den.
1 + 5 + 2 = 8

Summan blir 8. Skriv 8 under strecket.

Nu har du svaret!

57 + 25 = 82
Nu har du svaret!

57 + 25 = 82
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0