Practice something elseHarjoittele jotain muutaÖva något annat  |  Column addition 0-100Addition uppställning upp till 100Med övergångMed övergångMed övergång
Start practicingAloita harjoitteluBörja öva

Addition, uppställning 0 till 100 med övergång.Yhteenlasku, muodostaminen luvuista 0–100 ylityksellä.Addition, uppställning 0 till 100 med övergång.

Så här adderar du talen
57 och 25.
Näin lasket yhteen luvut
57 ja 25.
Så här adderar du talen
57 och 25.

Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental och tiotal hamnar ovanför tiotal.Kirjoita luvut toistensa yläpuolelle siten, että ykköset sijoittuvat ykkösten yläpuolelle ja kymmenet kymmenten yläpuolelle.Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental och tiotal hamnar ovanför tiotal.

Börja från höger och addera entalen.
7 + 5 = 12

Summan blir 12. Eftersom det blev tvåsiffrigt så måste du dela upp det. Skriv 2 under strecket och skriv 1 överst i nästa kolumn som minnessiffra.
Aloita oikealta ja lisää ykköset.
7 + 5 = 12

Summaksi tulee 12. Koska summa on kaksinumeroinen, sinun täytyy jakaa se osiin. Kirjoita 2 viivan alle ja kirjoita 1 seuraavan sarakkeen yläosaan muistinumerona.
Börja från höger och addera entalen.
7 + 5 = 12

Summan blir 12. Eftersom det blev tvåsiffrigt så måste du dela upp det. Skriv 2 under strecket och skriv 1 överst i nästa kolumn som minnessiffra.

Addera sedan tiotalen. Om du har en minnessiffra så kom ihåg att addera även den.
1 + 5 + 2 = 8

Summan blir 8. Skriv 8 under strecket.
Lisää sitten kymmenet. Jos sinulla on muistinumero, muista lisätä myös se.
1 + 5 + 2 = 8

Summaksi tulee 8. Kirjoita 8 viivan alle.
Addera sedan tiotalen. Om du har en minnessiffra så kom ihåg att addera även den.
1 + 5 + 2 = 8

Summan blir 8. Skriv 8 under strecket.

Nu har du svaret!

57 + 25 = 82
Nyt sinulla on vastaus!

57 + 25 = 82
Nu har du svaret!

57 + 25 = 82