Öva något annatPractice something elseممارسة غير ذلك  |  AdditionAdditionلعمليات الحسابية الأساسية الأربعةMed övergång 0-100With regrouping 0-100
Börja övaStart practicingبدء ممارسة

Addition 0 till 100 med övergångAddition 0 to 100 with regroupingتعلم ساعات

Så här kan du räkna ut 27+15.

Börja med att lägga ihop tiotalen, det blir 30. Lägg sedan ihop entalen, det blir 12.

30+12=42
Svaret blir alltså 42
This is how you can calculate 27+15.

Start by adding the tens, that will be 30. Then add the ones, that will be 12.

30+12=42
So the answer is 52.
اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى

Här är två till exempel.Here are two more examples.اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0