Practice something elseHarjoittele jotain muutaÖva något annat  |  Vanliga djur (common animals)Ord för vanliga djurOrd för vanliga djurOrd för vanliga djur

Ord för djur

Här får du lära dig några ord för olika djur.
 
cat
 kattkattkatt
 
dog
 hundhundhund
 
bird
 fågelfågelfågel
 
snake
 ormormorm
 
rabbit
 kaninkaninkanin
 
cow
 kokoko
 
pig
 grisgrisgris
 
horse
 hästhästhäst
 
spider
 spindelspindelspindel
 
fish
 fiskfiskfisk