Beställning licens ny skola
Formuläret är endast för nya kunder. Om er skola redan är kund hos Skolplus beställer och förnyar ni licensen under menyval ”Hantera din skola” efter ni loggat in via ert lärarkonto/administratörskonto.

LäroMedia – GR Utbildning Läromedel – Skolon

Det går även att beställa licens via LäroMedia Bokhandel (laromedia.se) och GR Utbildning Läromedel (grkom.se/laromedel). Detta gäller speciellt i de kommuner som har ramavtal med dessa återförsäljare. Om ni önskar tillgång till Skolplus via Skolon, så beställ via dem (skolon.com).

Priser och villkor

Som ny kund ger vi dig 10% rabatt på priset!

Ett års licens SKOLPLUS KOMPLETT (Basutbud + Rörelsäventyret)
Ger full tillgång till allt nuvarande material på Skolplus, både Basutbudet och Rörelseäventyret.
Skollicens Komplett (obegränsat antal användare), pris 8766 kr 7889 kr.
En klass Komplett (max 30 elever och 3 lärare), pris 2502 kr 2251 kr.
Två klasser Komplett, pris 5004 kr 4503 kr.
Tre klasser Komplett, pris 7506 kr 6755 kr.

Ett års licens ENDAST BASUTBUD
Ger full tillgång till allt nuvarande material på Skolplus, med undantag för Rörelseäventyret.
Skollicens Basutbud (obegränsat antal användare), pris 5890 kr 5301 kr.
En klass Basutbud (max 30 elever och 3 lärare), pris 1650 kr 1485 kr.
Två klasser Basutbud, pris 3300 kr 2970 kr.
Tre klasser Basutbud, pris 4950 kr 4455 kr.

Ett års licens ENDAST RÖRELSEÄVENTYRET
Skollicens Rörelseäventyret (obegränsat antal användare), pris 3850 kr 3465 kr.
En klass Rörelseäventyret (max 30 elever och 3 lärare), pris 1130 kr 1017 kr.
Två klasser Rörelseäventyret, pris 2260 kr 2034 kr.
Tre klasser Rörelseäventyret, pris 3390 kr 3051 kr.

Prova-på-licens BASUTBUD
Ger hela skolan tillgång till Skolplus Basutbud under 30 dagar. Utskriftsmaterial, nedladdningsbart material samt Rörelseäventyret ingår ej. Denna licens är endast för nya skolor som inte har haft licens de senaste 12 månaderna.
Prova-på-licens Basutbud, pris 0 kr.

Licensen gäller ett år från beställningsdatum. Material eller inloggningsuppgifter får ej spridas vidare till andra än skolans elever och personal. Skolplus.se får även användas hemifrån. Om automatisk förnyelse väljs måste avtalet sägas upp senast den dagen som en ny period börjar. Material från skolplus.se får ej användas efter licensen har upphört. Det åligger skolan att se till att allt nedladdat material raderas från skolans datorer efter licensens upphörande, det gäller utskriftsmaterial, programvaror, pdf:er, teckensnitt och annat.

Moms tillkommer på ovanstående priser. Betalning mot faktura, 30 dagars netto.

Beställning steg 1/2

Skola
Obs! Som skola räknas enskilda skolor på Skolverket, ej rektorsområden eller liknande.
Skolans namn
Land
Kommun