Beställning licens ny skola
Formuläret är endast för nya kunder. Om er skola redan är kund hos Skolplus beställer och förnyar ni licensen under menyval ”Hantera din skola” efter ni loggat in via ert lärarkonto/administratörskonto.

LäroMedia – GR Utbildning Läromedel – Skolon

Det går även att beställa licens via LäroMedia Bokhandel (laromedia.se) och GR Utbildning Läromedel (grkom.se/laromedel). Detta gäller speciellt i de kommuner som har ramavtal med dessa återförsäljare. Om ni önskar tillgång till Skolplus via Skolon, så beställ via dem (skolon.com).

Priser och villkor

Som ny kund ger vi dig 5% rabatt på priset!

Ett års licens SKOLPLUS KOMPLETT (Basutbud + Rörelsäventyret)
Ger full tillgång till allt nuvarande material på Skolplus, både Basutbudet och Rörelseäventyret.
Skollicens Komplett (obegränsat antal användare), pris 8190 kr 7780 kr.
En klass Komplett (max 30 elever och 3 lärare), pris 2340 kr 2223 kr kr.
Två klasser Komplett, pris 4680 kr 4446 kr.
Tre klasser Komplett, pris 7020 kr 6669 kr.

Ett års licens ENDAST BASUTBUD
Ger full tillgång till allt nuvarande material på Skolplus, med undantag för Rörelseäventyret.
Skollicens Basutbud (obegränsat antal användare), pris 5500 kr 5225 kr.
En klass Basutbud (max 30 elever och 3 lärare), pris 1540 kr 1463 kr.
Två klasser Basutbud, pris 3080 kr 2926 kr.
Tre klasser Basutbud, pris 4620 kr 4389 kr.

Ett års licens ENDAST RÖRELSEÄVENTYRET
Skollicens Rörelseäventyret (obegränsat antal användare), pris 3600 kr 3420 kr.
En klass Rörelseäventyret (max 30 elever och 3 lärare), pris 1060 kr 1007 kr.
Två klasser Rörelseäventyret, pris 2120 kr 2014 kr.
Tre klasser Rörelseäventyret, pris 3180 kr 3021 kr.

Prova-på-licens BASUTBUD
Ger hela skolan tillgång till Skolplus Basutbud under 30 dagar. Utskriftsmaterial, nedladdningsbart material samt Rörelseäventyret ingår ej. Denna licens är endast för nya skolor som inte har haft licens de senaste 12 månaderna.
Prova-på-licens Basutbud, pris 0 kr.

Licensen gäller ett år från beställningsdatum. Material eller inloggningsuppgifter får ej spridas vidare till andra än skolans elever och personal. Skolplus.se får även användas hemifrån. Om automatisk förnyelse väljs måste avtalet sägas upp senast den dagen som en ny period börjar. Material från skolplus.se får ej användas efter licensen har upphört. Det åligger skolan att se till att allt nedladdat material raderas från skolans datorer efter licensens upphörande, det gäller utskriftsmaterial, programvaror, pdf:er, teckensnitt och annat.

Moms tillkommer på ovanstående priser. Betalning mot faktura, 30 dagars netto.

Beställning steg 1/2

Skola
Obs! Som skola räknas enskilda skolor på Skolverket, ej rektorsområden eller liknande.
Skolans namn
Land
Kommun