Practice something elseÖva något annat  |  Column multiplicationMultiplikation uppställningTwo digits × three digitsTvåsiffrig med tresiffrig
Start practicingBörja öva

Multiplikation uppställning – Tvåsiffrig med tresiffrigMultiplikation uppställning – Tvåsiffrig med tresiffrig

Så här multiplicerar du talen 28 och 543.Så här multiplicerar du talen 28 och 543.

Ställ upp talen så att talet med minst antal siffror står längst ned. Då blir det enklare att räkna.Ställ upp talen så att talet med minst antal siffror står längst ned. Då blir det enklare att räkna.

Börja från höger med 8:an. Multiplicera 8 med entalen i första talet.
8 · 3 = 24

Spara 2:an som minnessiffra. Skriv 4 under strecket.
Börja från höger med 8:an. Multiplicera 8 med entalen i första talet.
8 · 3 = 24

Spara 2:an som minnessiffra. Skriv 4 under strecket.

Multiplicera sedan 8 med tiotalen i första talet.
8 · 4 = 32

Lägg till minnessiffran.
32 + 2 = 34

Spara 3:an som ny minnessiffra. Skriv 4 under strecket.
Multiplicera sedan 8 med tiotalen i första talet.
8 · 4 = 32

Lägg till minnessiffran.
32 + 2 = 34

Spara 3:an som ny minnessiffra. Skriv 4 under strecket.

Multiplicera sedan 8 med hundratalen i första talet.
8 · 5 = 40

Lägg till minnessiffran.
40 + 3 = 43

Skriv 43 under strecket.
Multiplicera sedan 8 med hundratalen i första talet.
8 · 5 = 40

Lägg till minnessiffran.
40 + 3 = 43

Skriv 43 under strecket.

Nu kan du gå till nästa siffra, 2:an. Multiplicera 2 med entalen i första talet.
2 · 3 = 6

Skriv 6 på ny rad.
Nu kan du gå till nästa siffra, 2:an. Multiplicera 2 med entalen i första talet.
2 · 3 = 6

Skriv 6 på ny rad.

Multiplicera sedan 2 med tiotalen i första talet.
2 · 4 = 8

Skriv 8.
Multiplicera sedan 2 med tiotalen i första talet.
2 · 4 = 8

Skriv 8.

Multiplicera sedan 2 med hundratalen i första talet.
2 · 5 = 10

Skriv 10.
Multiplicera sedan 2 med hundratalen i första talet.
2 · 5 = 10

Skriv 10.

Addera nu de två talen du fått med vanlig additionsuppställning.

Då får du svaret!
28 · 543 = 15204
Addera nu de två talen du fått med vanlig additionsuppställning.

Då får du svaret!
28 · 543 = 15204
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0