Practice something elseÖva något annat  |  TimeTid5,10,20 past and to5,10,20 i och över
Start practicingBörja öva

Analoga klockan: lär dig 5, 10, 20 i och över.Analoga klockan: lär dig 5, 10, 20 i och över.

Den långa minutvisaren visar hur många minuter före eller efter en hel timme som klockan är.Den långa minutvisaren visar hur många minuter före eller efter en hel timme som klockan är.

Varje litet streck på klockan är en minut. När minutvisaren har gått runt ett helt varv så har det gått 60 minuter, det är samma sak som en timme.Varje litet streck på klockan är en minut. När minutvisaren har gått runt ett helt varv så har det gått 60 minuter, det är samma sak som en timme.

För att slippa räkna minutstrecken så kan man lära sig denna bild. Den visar vad det betyder då minutvisaren pekar på olika ställen på klockan:För att slippa räkna minutstrecken så kan man lära sig denna bild. Den visar vad det betyder då minutvisaren pekar på olika ställen på klockan:

Hel timmeHel timme
Fem överFem över
Tio överTio över
Kvart överKvart över
Tjugo överTjugo över
Fem i halvFem i halv
HalvHalv
Fem över halvFem över halv
Tjugo iTjugo i
Kvart iKvart i
Tio iTio i
Fem iFem i

Klockan är tio över 6.

Minutvisaren pekar på tio minuter efter en hel timme.
Klockan är tio över 6.

Minutvisaren pekar på tio minuter efter en hel timme.Klockan är fem i 3.

Minutvisaren pekar på fem minuter före en hel timme.
Klockan är fem i 3.

Minutvisaren pekar på fem minuter före en hel timme.Klockan är tjugo över 12.

Minutvisaren pekar på tjugo minuter efter en hel timme.
Klockan är tjugo över 12.

Minutvisaren pekar på tjugo minuter efter en hel timme.Klockan är fem över halv 2.

Minutvisaren pekar på fem minuter efter en halvtimme.
Klockan är fem över halv 2.

Minutvisaren pekar på fem minuter efter en halvtimme.Klockan är fem i halv 9.

Minutvisaren pekar på fem minuter före en halvtimme.
Klockan är fem i halv 9.

Minutvisaren pekar på fem minuter före en halvtimme.


1 2 3 4 5
6 7 8 9 0