Practice something elseHarjoittele jotain muutaÖva något annat  |  TimeTid5,10,20 past and to5, 10, 20 vaille ja yli5,10,20 i och över
Start practicingAloita harjoitteluBörja öva

Analoga klockan: lär dig 5, 10, 20 i och över.Analoginen kello: opi 5, 10, 20 vaille ja yli.Analoga klockan: lär dig 5, 10, 20 i och över.

Den långa minutvisaren visar hur många minuter före eller efter en hel timme som klockan är.Pitkä minuuttiviisari näyttää, kuinka monta minuuttia vaille kokonaista tuntia tai yli kokonaisen tunnin kello on.Den långa minutvisaren visar hur många minuter före eller efter en hel timme som klockan är.

Varje litet streck på klockan är en minut. När minutvisaren har gått runt ett helt varv så har det gått 60 minuter, det är samma sak som en timme.Jokainen pieni viiva kellossa on yksi minuutti. Kun minuuttiviisari on kiertänyt kokonaisen kierroksen, on kulunut 60 minuuttia, mikä on sama asia kuin yksi tunti.Varje litet streck på klockan är en minut. När minutvisaren har gått runt ett helt varv så har det gått 60 minuter, det är samma sak som en timme.

För att slippa räkna minutstrecken så kan man lära sig denna bild. Den visar vad det betyder då minutvisaren pekar på olika ställen på klockan:Jotta ei tarvitsisi laskea minuuttiviivoja, voi opetella tämän kuvan. Kuva näyttää, mitä se tarkoittaa, kun minuuttiviisari osoittaa kellon eri kohtiin:För att slippa räkna minutstrecken så kan man lära sig denna bild. Den visar vad det betyder då minutvisaren pekar på olika ställen på klockan:

Hel timmeKokonainen tuntiHel timme
Fem överViisi yliFem över
Tio överKymmenen yliTio över
Kvart överVartin yliKvart över
Tjugo överKaksikymmentä yliTjugo över
Fem i halvViittä vaille puoliFem i halv
HalvPuoliHalv
Fem över halvViisi yli puoliFem över halv
Tjugo iKahtakymmentä vailleTjugo i
Kvart iVarttia vailleKvart i
Tio iKymmentä vailleTio i
Fem iViittä vailleFem i

Klockan är tio över 6.

Minutvisaren pekar på tio minuter efter en hel timme.
Kello on kymmenen yli 6.

Minuuttiviisari osoittaa kymmentä minuuttia yli kokonaisen tunnin.
Klockan är tio över 6.

Minutvisaren pekar på tio minuter efter en hel timme.Klockan är fem i 3.

Minutvisaren pekar på fem minuter före en hel timme.
Kello on viittä vaille 3.

Minuuttiviisari osoittaa viittä minuuttia vaille kokonaisen tunnin.
Klockan är fem i 3.

Minutvisaren pekar på fem minuter före en hel timme.Klockan är tjugo över 12.

Minutvisaren pekar på tjugo minuter efter en hel timme.
Kello on kaksikymmentä yli 12.

Minuuttiviisari osoittaa kahtakymmentä minuuttia yli kokonaisen tunnin.
Klockan är tjugo över 12.

Minutvisaren pekar på tjugo minuter efter en hel timme.Klockan är fem över halv 2.

Minutvisaren pekar på fem minuter efter en halvtimme.
Kello on viisi yli puoli 2.

Minuuttiviisari osoittaa viittä minuuttia yli puolen tunnin.
Klockan är fem över halv 2.

Minutvisaren pekar på fem minuter efter en halvtimme.Klockan är fem i halv 9.

Minutvisaren pekar på fem minuter före en halvtimme.
Kello on viittä vaille puoli 9.

Minuuttiviisari osoittaa viittä minuuttia vaille puolen tunnin.
Klockan är fem i halv 9.

Minutvisaren pekar på fem minuter före en halvtimme.


1 2 3 4 5
6 7 8 9 0