Öva något annatPractice something elseممارسة غير ذلك  |  TalNumbersأرقامOrdningstal 1-10Ordinal numbers 1-10
Börja övaStart practicingبدء ممارسة

Talen upp till 10: ordningstal.Numbers up to 10: Ordinal numbers.تعلم ساعات

Ordningstalen talar om på vilken plats något är.

Nu ska vi öva ordningstalen
för talen 1 till 10.
ordinal numbers tell at what place something comes.

Now we will practice the ordinal numbers for the numbers 1 to 10.
förstafirstاعة لديها
andrasecondاعة لديها
tredjethirdاعة لديها
fjärdefourthاعة لديها
femtefithاعة لديها
sjättesixthاعة لديها
sjundeseventhاعة لديها
åttondeeighthاعة لديها
niondeninthاعة لديها
tiondetenthاعة لديها
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0