Öva något annatPractice something elseممارسة غير ذلك  |  TalNumbersأرقامTalföljder 0-10Number sequences 0-10
Börja övaStart practicingبدء ممارسة

Talen upp till 10: Talföljder.Numbers up to 10: Number sequences.تعلم ساعات

Kommer du ihåg
talens ordning?
Do you remember
the order of the numbers?
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0