Practice something elseÖva något annat  |  NumbersTalNumber sequences 0-10Talföljder 0-10
Start practicingBörja öva

Talen upp till 10: Talföljder.Talen upp till 10: Talföljder.

Kommer du ihåg
talens ordning?
Kommer du ihåg
talens ordning?
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0