Practice something elseHarjoittele jotain muutaÖva något annat  |  NumbersnumerotTalOdd and even numbers 0-10Parittomat ja parilliset luvut 0–10Udda och jämna tal 0-10
Start practicingAloita harjoitteluBörja öva

Tal upp till 10: Udda och jämna tal.Luvut 10 asti: Parittomat ja parilliset luvut.Tal upp till 10: Udda och jämna tal.

Nu ska vi öva udda
och jämna tal.
Nyt harjoituksen kohteena ovat parittomat
ja parilliset luvut.
Nu ska vi öva udda
och jämna tal.

Tal som kan delas upp i två lika stora delar kallas jämna.

6 bollar kan delas upp i två lika stora delar.

6 är därför ett jämnt tal.
Luvut, jotka voidaan jakaa kahteen yhtä suureen osaan ovat nimeltään parilliset.

6 palloa voidaan jakaa kahteen yhtä suureen osaan.

6 on tästä syystä parillinen luku.
Tal som kan delas upp i två lika stora delar kallas jämna.

6 bollar kan delas upp i två lika stora delar.

6 är därför ett jämnt tal.

Tal som inte kan delas upp i två lika stora delar kallas udda.

5 bollar kan inte delas upp i två lika stora delar.

5 är därför ett udda tal.
Luvut, joita ei voida jakaa kahteen yhtä suureen osaan, ovat nimeltään parittomat.

5 palloa ei voida jakaa kahteen yhtä suureen osaan.

5 on tästä syystä pariton luku.
Tal som inte kan delas upp i två lika stora delar kallas udda.

5 bollar kan inte delas upp i två lika stora delar.

5 är därför ett udda tal.


De här talen är jämna: 0, 2, 4, 6, 8, 10Nämä luvut ovat parillisia: 0, 2, 4, 6, 8, 10De här talen är jämna: 0, 2, 4, 6, 8, 10

De här talen är udda: 1, 3, 5, 7, 9Nämä luvut ovat parittomia: 1, 3, 5, 7, 9De här talen är udda: 1, 3, 5, 7, 9

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0