Practice something elseÖva något annat  |  NumbersTalOdd and even numbers 0-10Udda och jämna tal 0-10
Start practicingBörja öva

Tal upp till 10: Udda och jämna tal.Tal upp till 10: Udda och jämna tal.

Nu ska vi öva udda
och jämna tal.
Nu ska vi öva udda
och jämna tal.

Tal som kan delas upp i två lika stora delar kallas jämna.

6 bollar kan delas upp i två lika stora delar.

6 är därför ett jämnt tal.
Tal som kan delas upp i två lika stora delar kallas jämna.

6 bollar kan delas upp i två lika stora delar.

6 är därför ett jämnt tal.

Tal som inte kan delas upp i två lika stora delar kallas udda.

5 bollar kan inte delas upp i två lika stora delar.

5 är därför ett udda tal.
Tal som inte kan delas upp i två lika stora delar kallas udda.

5 bollar kan inte delas upp i två lika stora delar.

5 är därför ett udda tal.


De här talen är jämna: 0, 2, 4, 6, 8, 10De här talen är jämna: 0, 2, 4, 6, 8, 10

De här talen är udda: 1, 3, 5, 7, 9De här talen är udda: 1, 3, 5, 7, 9

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0