Öva något annatPractice something elseممارسة غير ذلك  |  TalNumbersأرقامTallinjen 0-10The Number Line 0-10
Börja övaStart practicingبدء ممارسة

Tal upp till 10: Tallinjen.Numbers up to 10: The Number Line.تعلم ساعات

Vad är det där?What is that?
En tallinje.It's a number line.اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى

På tallinjen kan man se de olika talen. Pilen visar åt vilket håll talen blir större.The number line shows the different numbers. The arrow points in the direction the numbers gets bigger.اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى

Här har vi markerat talet 3.Here we have marked the number 3.اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى

Här har vi markerat talet 7.Here we have marked the number 7.اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0