Practice something elseHarjoittele jotain muutaÖva något annat  |  NumbersnumerotTalThe Number Line 0-10Lukusuora 0–10Tallinjen 0-10
Start practicingAloita harjoitteluBörja öva

Tal upp till 10: Tallinjen.Luvut 10 asti: Lukujana}.Tal upp till 10: Tallinjen.

Vad är det där?Mikä se on?Vad är det där?
En tallinje.Lukujana}.En tallinje.

På tallinjen kan man se de olika talen. Pilen visar åt vilket håll talen blir större.Lukujana} näyttää eri luvut. Nuoli näyttää, mihin suuntaan luvut kasvavat.På tallinjen kan man se de olika talen. Pilen visar åt vilket håll talen blir större.

Här har vi markerat talet 3.Tähän olemme merkinneet luvun 3.Här har vi markerat talet 3.

Här har vi markerat talet 7.Tähän olemme merkinneet luvun 7.Här har vi markerat talet 7.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0