Practice something elseÖva något annat  |  NumbersTalThe Number Line 0-10Tallinjen 0-10
Start practicingBörja öva

Tal upp till 10: Tallinjen.Tal upp till 10: Tallinjen.

Vad är det där?Vad är det där?
En tallinje.En tallinje.

På tallinjen kan man se de olika talen. Pilen visar åt vilket håll talen blir större.På tallinjen kan man se de olika talen. Pilen visar åt vilket håll talen blir större.

Här har vi markerat talet 3.Här har vi markerat talet 3.

Här har vi markerat talet 7.Här har vi markerat talet 7.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0