Practice something elseÖva något annat  |  NumbersTalCount money 0-20Räkna pengar 0-20
Start practicingBörja öva

Tal upp till 20: Räkna pengar.Tal upp till 20: Räkna pengar.

Känner du igen
alla mynten?
Känner du igen
alla mynten?

Det här är
1 krona.
Det här är
1 krona.
Det här är
2 kronor.
Det här är
2 kronor.
Det här är
5 kronor.
Det här är
5 kronor.
Det här är
10 kronor.
Det här är
10 kronor.
10 + 5 + 1 = 16

Det här är
16 kronor.
10 + 5 + 1 = 16

Det här är
16 kronor.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0