Practice something elseÖva något annat  |  NumbersTalNumber Neighbors 0-10Talens grannar 0-10
Start practicingBörja öva

Talens grannar, 0 till 10.Talens grannar, 0 till 10.

Talets grannar är de tal som kommer direkt före och efter på tallinjen.Talets grannar är de tal som kommer direkt före och efter på tallinjen.

Vilka grannar har talet 5?Vilka grannar har talet 5?
4 kommer
före 5.
4 kommer
före 5.
6 kommer
efter 5.
6 kommer
efter 5.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0