Practice something elseHarjoittele jotain muutaÖva något annat  |  Frukter (fruits)Hörförståelse, lägg rätt frukt i rätt lådaHörförståelse, lägg rätt frukt i rätt lådaHörförståelse, lägg rätt frukt i rätt låda