Practice something elseÖva något annat  |  MultiplicationMultiplikationTable of 6Sexans tabell
Start practicingBörja öva

Multiplikation sexans tabellMultiplikation sexans tabell

3 gånger äter jag 6 kolor. Det är samma som 3 · 6.3 gånger äter jag 6 kolor. Det är samma som 3 · 6.
0 · 6 = 0
1 · 6 = 6
2 · 6 = 12
3 · 6 = 18
4 · 6 = 24
5 · 6 = 30
6 · 6 = 36
7 · 6 = 42
8 · 6 = 48
9 · 6 = 54
10 · 6 = 60
Här är hela sexans tabell.
Kan du lära dig den utantill?
Här är hela sexans tabell.
Kan du lära dig den utantill?
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0