Practice something elseÖva något annat  |  MultiplicationMultiplikationTable of 7Sjuans tabell
Start practicingBörja öva

Multiplikation sjuans tabellMultiplikation sjuans tabell

2 gånger tar jag 7 kulor. Det är samma som 2 · 7.2 gånger tar jag 7 kulor. Det är samma som 2 · 7.
0 · 7 = 0
1 · 7 = 7
2 · 7 = 14
3 · 7 = 21
4 · 7 = 28
5 · 7 = 35
6 · 7 = 42
7 · 7 = 49
8 · 7 = 56
9 · 7 = 63
10 · 7 = 70
Här är hela sjuans tabell.
Kan du lära dig den utantill?
Här är hela sjuans tabell.
Kan du lära dig den utantill?
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0