Practice something elseÖva något annat  |  MultiplicationMultiplikationTable of 8Åttans tabell
Start practicingBörja öva

Multiplikation åttans tabellMultiplikation åttans tabell

3 gånger tar jag 8 stenar. Det är samma som 3 · 8.3 gånger tar jag 8 stenar. Det är samma som 3 · 8.
0 · 8 = 0
1 · 8 = 8
2 · 8 = 16
3 · 8 = 24
4 · 8 = 32
5 · 8 = 40
6 · 8 = 48
7 · 8 = 56
8 · 8 = 64
9 · 8 = 72
10 · 8 = 80
Här är hela åttans tabell.
Kan du lära dig den utantill?
Här är hela åttans tabell.
Kan du lära dig den utantill?
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0