Practice something elseÖva något annat  |  Column additionAddition uppställningWith ones 0-100Med ental 0-100
Start practicingBörja öva

Addition, uppställning 0 till 100 med ental.Addition, uppställning 0 till 100 med ental.

Så här adderar du talen
32 och 5.
Så här adderar du talen
32 och 5.

Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental.Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental.

Börja från höger med entalen.

2 + 5 = 7

Skriv 7 under strecket.
Börja från höger med entalen.

2 + 5 = 7

Skriv 7 under strecket.

Tiotalen ändras inte.
Skriv 3 under strecket.
Tiotalen ändras inte.
Skriv 3 under strecket.

Nu har du svaret.
32 + 5 = 37
Nu har du svaret.
32 + 5 = 37
Ibland måste man använda en "minnessiffra". Så här adderar du talen 24 och 8.Ibland måste man använda en "minnessiffra". Så här adderar du talen 24 och 8.

Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental.Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental.

Börja från höger och addera entalen.
4 + 8 = 12

Summan blir 12. Entalet 2 skriver du under strecket. Nu fick du också ett tiotal i summan, det skriver du överst i nästa kolumn som minnessiffra.
Börja från höger och addera entalen.
4 + 8 = 12

Summan blir 12. Entalet 2 skriver du under strecket. Nu fick du också ett tiotal i summan, det skriver du överst i nästa kolumn som minnessiffra.

Addera sedan talen i nästa kolumn.
1 + 2 = 3

Summan blir 3. Skriv 3 under strecket.
Addera sedan talen i nästa kolumn.
1 + 2 = 3

Summan blir 3. Skriv 3 under strecket.

Nu har du svaret!
24 + 8 = 32
Nu har du svaret!
24 + 8 = 32
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0