Practice something elseHarjoittele jotain muutaÖva något annat  |  Column additionAddition uppställningWith ones 0-100Ykkösillä 0–100Med ental 0-100
Start practicingAloita harjoitteluBörja öva

Addition, uppställning 0 till 100 med ental.Yhteenlasku, muodostaminen luvuista 0–100 ykkösillä.Addition, uppställning 0 till 100 med ental.

Så här adderar du talen
32 och 5.
Näin lasket yhteen luvut
32 ja 5.
Så här adderar du talen
32 och 5.

Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental.Kirjoita luvut allekkain siten, että ykköset päätyvät ykkösten päälle.Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental.

Börja från höger med entalen.

2 + 5 = 7

Skriv 7 under strecket.
Aloita oikealta ykkösistä.

2 + 5 = 7

Kirjoita luku 7 viivan alle.
Börja från höger med entalen.

2 + 5 = 7

Skriv 7 under strecket.

Tiotalen ändras inte.
Skriv 3 under strecket.
Kymmenet eivät muutu.
Kirjoita luku 3 viivan alle.
Tiotalen ändras inte.
Skriv 3 under strecket.

Nu har du svaret.
32 + 5 = 37
Nyt sinulla on vastaus.
32 + 5 = 37
Nu har du svaret.
32 + 5 = 37
Ibland måste man använda en "minnessiffra". Så här adderar du talen 24 och 8.Joskus täytyy käyttää "muistinumeroa"". Näin lasket yhteen luvut 24 ja 8."Ibland måste man använda en "minnessiffra". Så här adderar du talen 24 och 8.

Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental.Kirjoita luvut allekkain siten, että ykköset päätyvät ykkösten päälle.Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental.

Börja från höger och addera entalen.
4 + 8 = 12

Summan blir 12. Entalet 2 skriver du under strecket. Nu fick du också ett tiotal i summan, det skriver du överst i nästa kolumn som minnessiffra.
Aloita oikealta ja laske ykköset yhteen.
4 + 8 = 12

Summaksi tulee 12. Kirjoita ykkösluku 2 viivan alle. Nyt sait summaan myös kymmenluvun, kirjoita se seuraavan sarakkeen yläosaan muistinumerona.
Börja från höger och addera entalen.
4 + 8 = 12

Summan blir 12. Entalet 2 skriver du under strecket. Nu fick du också ett tiotal i summan, det skriver du överst i nästa kolumn som minnessiffra.

Addera sedan talen i nästa kolumn.
1 + 2 = 3

Summan blir 3. Skriv 3 under strecket.
Lisää sitten luku seuraavaan sarakkeeseen.
1 + 2 = 3

Summaksi tulee 3. Kirjoita luku 3 viivan alle.
Addera sedan talen i nästa kolumn.
1 + 2 = 3

Summan blir 3. Skriv 3 under strecket.

Nu har du svaret!
24 + 8 = 32
Nyt sinulla on vastaus!
24 + 8 = 32
Nu har du svaret!
24 + 8 = 32
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0