Practice something elseHarjoittele jotain muutaÖva något annat  |  Column subtractionSubtraktion uppställningWith and without regrouping 0-100Ylityksellä ja ilman 0–100Med och utan övergång 0-100
Start practicingAloita harjoitteluBörja öva

Subtraktion, uppställning 0 till 100 med och utan övergång.Vähennyslasku, muodostaminen luvuista 0–100 ylityksellä ja ilman.Subtraktion, uppställning 0 till 100 med och utan övergång.

Så här räknar du
54 - 23.
Näin lasket
54 - 23.
Så här räknar du
54 - 23.

Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental och tiotal hamnar ovanför tiotal.Kirjoita luvut toistensa yläpuolelle siten, että ykköset sijoittuvat ykkösten yläpuolelle ja kymmenet kymmenten yläpuolelle.Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental och tiotal hamnar ovanför tiotal.

Börja från höger med entalen.
4 - 3 = 1

Differensen blir 1. Skriv 1 under strecket.
Aloita oikealta ykkösillä.
4 - 3 = 1

Erotus on 1. Kirjoita luku 1 viivan alle.
Börja från höger med entalen.
4 - 3 = 1

Differensen blir 1. Skriv 1 under strecket.

Gå sedan till tiotalen.
5 - 2 = 3

Differensen blir 3. Skriv 3 under strecket.
Siirry sitten kymmeniin.
5 - 2 = 3

Erotus on 3. Kirjoita luku 3 viivan alle.
Gå sedan till tiotalen.
5 - 2 = 3

Differensen blir 3. Skriv 3 under strecket.

Nu har du svaret.
54 - 23 = 31
Nyt sinulla on vastaus.
54 - 23 = 31
Nu har du svaret.
54 - 23 = 31
Ibland räcker inte entalen och då måste man "låna". Så här räknar man 42 - 18.Joskus ykköset eivät riitä, jolloin täytyy "lainata"". Näin lasketaan 42 - 18."Ibland räcker inte entalen och då måste man "låna". Så här räknar man 42 - 18.

Skriv talen ovanför varandra.Kirjoita luvut toistensa yläpuolelle.Skriv talen ovanför varandra.

Börja från höger med entalen.

2 - 8 går inte. Då måste du låna från tiotalen.

Växla ett tiotal till 10 ental genom att stryka över 4:an och skriv 10 över 2:an. Nu har du 12 ental.
Aloita oikealta ykkösistä.

2 - 8 ei käy. Täytyy lainata kymmenistä.

Vaihda kymmen 10:ksi ykköseksi viivaamalla yli numero 4 ja kirjoittamalla luvun 2 yläpuolelle 10. Nyt ykkösiä on 12.
Börja från höger med entalen.

2 - 8 går inte. Då måste du låna från tiotalen.

Växla ett tiotal till 10 ental genom att stryka över 4:an och skriv 10 över 2:an. Nu har du 12 ental.

Nu kan du göra subtraktionen med ental.
12 - 8 = 4

Skriv 4 under strecket.
Nyt voit tehdä vähennyksen ykkösistä.
12 - 8 = 4

Kirjoita luku 4 viivan alle.
Nu kan du göra subtraktionen med ental.
12 - 8 = 4

Skriv 4 under strecket.

Gå sedan till tiotalen. Vi har lånat från 4:an, så det är bara 3 kvar.
3 - 1 = 2

Skriv 2 under strecket.

Nu har du svaret!
42 - 18 = 24
Siirry sitten kymmeniin. Olemme lainanneet luvusta 4, joten jäljellä on vain 3.
3 - 1 = 2

Kirjoita luku 2 viivan alle.

Nyt sinulla on vastaus!
42 - 18 = 24
Gå sedan till tiotalen. Vi har lånat från 4:an, så det är bara 3 kvar.
3 - 1 = 2

Skriv 2 under strecket.

Nu har du svaret!
42 - 18 = 24
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0