Practice something elseHarjoittele jotain muutaÖva något annat  |  Column additionAddition uppställningWith and without regrouping 0-100Ylityksellä ja ilman 0–100Med och utan övergång 0-100
Start practicingAloita harjoitteluBörja öva

Addition, uppställning 0 till 100 med och utan övergång.Yhteenlasku, muodostaminen luvuista 0–100, ylityksellä ja ilman.Addition, uppställning 0 till 100 med och utan övergång.

Så här adderar du talen
24 och 15.
Näin lasket yhteen luvut
24 ja 15.
Så här adderar du talen
24 och 15.

Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental och tiotal hamnar ovanför tiotal.Kirjoita luvut toistensa yläpuolelle siten, että ykköset sijoittuvat ykkösten yläpuolelle ja kymmenet kymmenten yläpuolelle.Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental och tiotal hamnar ovanför tiotal.

Börja från höger med entalen.

4 + 5 = 9

Skriv 9 under strecket.
Aloita oikealta ykkösillä.

4 + 5 = 9

Kirjoita 9 viivan alle.
Börja från höger med entalen.

4 + 5 = 9

Skriv 9 under strecket.

Addera sedan tiotalen.

2 + 1 = 3

Skriv 3 under strecket.
Lisää sitten kymmenet.

2 + 1 = 3

Kirjoita 3 viivan alle.
Addera sedan tiotalen.

2 + 1 = 3

Skriv 3 under strecket.

Nu har du svaret.

24 + 15 = 39
Nyt sinulla on vastaus.

24 + 15 = 39
Nu har du svaret.

24 + 15 = 39
Ibland måste man använda en "minnessiffra". Så här adderar du talen 36 och 27.Joskus tarvitsee käyttää "muistinumeroa"". Näin lasket yhteen luvut 36 ja 27."Ibland måste man använda en "minnessiffra". Så här adderar du talen 36 och 27.

Skriv talen ovanför varandra.Kirjoita luvut toistensa yläpuolelle.Skriv talen ovanför varandra.

Börja från höger och addera entalen.
6 + 7 = 13

Summan blir 13. Entalet 3 skriver du under strecket och tiotalet 1 skriver du överst i nästa kolumn som minnessiffra.
Aloita oikealta ja lisää ykköset.
6 + 7 = 13

Summaksi tulee 13. Ykkösluku 3 kirjoitetaan viivan alle ja kymmenluku 1 kirjoitetaan seuraavan sarakkeen yläosaan muistinumerona.
Börja från höger och addera entalen.
6 + 7 = 13

Summan blir 13. Entalet 3 skriver du under strecket och tiotalet 1 skriver du överst i nästa kolumn som minnessiffra.

Addera sedan tiotalen och minnessiffran,
1 + 3 + 2 = 6

Summan blir 6. Skriv 6 under strecket.
Lisää sitten kymmenet ja muistinumero,
1 + 3 + 2 = 6

Summaksi tulee 6. Kirjoita 6 viivan alle.
Addera sedan tiotalen och minnessiffran,
1 + 3 + 2 = 6

Summan blir 6. Skriv 6 under strecket.

Nu har du svaret!

36 + 27 = 63
Nyt sinulla on vastaus!

36 + 27 = 63
Nu har du svaret!

36 + 27 = 63
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0