Practice something elseÖva något annat  |  Column additionAddition uppställningWith and without regrouping 0-100Med och utan övergång 0-100
Start practicingBörja öva

Addition, uppställning 0 till 100 med och utan övergång.Addition, uppställning 0 till 100 med och utan övergång.

Så här adderar du talen
24 och 15.
Så här adderar du talen
24 och 15.

Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental och tiotal hamnar ovanför tiotal.Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental och tiotal hamnar ovanför tiotal.

Börja från höger med entalen.

4 + 5 = 9

Skriv 9 under strecket.
Börja från höger med entalen.

4 + 5 = 9

Skriv 9 under strecket.

Addera sedan tiotalen.

2 + 1 = 3

Skriv 3 under strecket.
Addera sedan tiotalen.

2 + 1 = 3

Skriv 3 under strecket.

Nu har du svaret.

24 + 15 = 39
Nu har du svaret.

24 + 15 = 39
Ibland måste man använda en "minnessiffra". Så här adderar du talen 36 och 27.Ibland måste man använda en "minnessiffra". Så här adderar du talen 36 och 27.

Skriv talen ovanför varandra.Skriv talen ovanför varandra.

Börja från höger och addera entalen.
6 + 7 = 13

Summan blir 13. Entalet 3 skriver du under strecket och tiotalet 1 skriver du överst i nästa kolumn som minnessiffra.
Börja från höger och addera entalen.
6 + 7 = 13

Summan blir 13. Entalet 3 skriver du under strecket och tiotalet 1 skriver du överst i nästa kolumn som minnessiffra.

Addera sedan tiotalen och minnessiffran,
1 + 3 + 2 = 6

Summan blir 6. Skriv 6 under strecket.
Addera sedan tiotalen och minnessiffran,
1 + 3 + 2 = 6

Summan blir 6. Skriv 6 under strecket.

Nu har du svaret!

36 + 27 = 63
Nu har du svaret!

36 + 27 = 63
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0