Practice something elseÖva något annat  |  Column additionAddition uppställningWith and without regrouping 0-1000Med och utan övergång 0-1000
Start practicingBörja öva

Addition, uppställning 0 till 1000 med och utan övergång.Addition, uppställning 0 till 1000 med och utan övergång.

Så här adderar du talen 503 och 124.Så här adderar du talen 503 och 124.

Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental, tiotal ovanför tiotal och hundratal ovanför hundratal.Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental, tiotal ovanför tiotal och hundratal ovanför hundratal.

Börja från höger och addera entalen.
3 + 4 = 5

Summan blir 5. Skriv 5 under strecket.
Börja från höger och addera entalen.
3 + 4 = 5

Summan blir 5. Skriv 5 under strecket.

Addera sedan tiotalen.
0 + 2 = 2

Summan blir 2. Skriv 2 under strecket.
Addera sedan tiotalen.
0 + 2 = 2

Summan blir 2. Skriv 2 under strecket.

Addera sedan hundratalen.
5 + 1 = 6

Summan blir 6. Skriv 6 under strecket.

Nu har du svaret!
503 + 124 = 627
Addera sedan hundratalen.
5 + 1 = 6

Summan blir 6. Skriv 6 under strecket.

Nu har du svaret!
503 + 124 = 627
Ibland måste man använda en "minnessiffra". Så här adderar du talen 452 och 390.Ibland måste man använda en "minnessiffra". Så här adderar du talen 452 och 390.

Skriv talen ovanför varandra.Skriv talen ovanför varandra.

Börja från höger och addera entalen.
2 + 0 = 2

Summan blir 2. Skriv 2 under strecket.
Börja från höger och addera entalen.
2 + 0 = 2

Summan blir 2. Skriv 2 under strecket.

Addera sedan tiotalen.
5 + 9 = 14

Summan blir 14. Eftersom det blev tvåsiffrigt så får du dela upp det. Skriv 4 under strecket och skriv 1 överst i nästa kolumn som minnessiffra.
Addera sedan tiotalen.
5 + 9 = 14

Summan blir 14. Eftersom det blev tvåsiffrigt så får du dela upp det. Skriv 4 under strecket och skriv 1 överst i nästa kolumn som minnessiffra.

Addera sedan hundratalen och glöm inte minnessiffran.
1 + 4 + 3 = 8

Summan blir 8. Skriv 8 under strecket.

Nu har du svaret!
452 + 390 = 842
Addera sedan hundratalen och glöm inte minnessiffran.
1 + 4 + 3 = 8

Summan blir 8. Skriv 8 under strecket.

Nu har du svaret!
452 + 390 = 842
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0