Practice something elseHarjoittele jotain muutaÖva något annat  |  Column additionAddition uppställningWith and without regrouping 0-1000Ylityksellä ja ilman 0–1 000Med och utan övergång 0-1000
Start practicingAloita harjoitteluBörja öva

Addition, uppställning 0 till 1000 med och utan övergång.Yhteenlasku, muodostaminen luvuista 0–1 000 ylityksellä ja ilman.Addition, uppställning 0 till 1000 med och utan övergång.

Så här adderar du talen 503 och 124.Näin lasket yhteen luvut 503 ja 124.Så här adderar du talen 503 och 124.

Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental, tiotal ovanför tiotal och hundratal ovanför hundratal.Kirjoita luvut toistensa yläpuolelle siten, että ykköset sijoittuvat ykkösten yläpuolelle, kymmenet kymmenten yläpuolelle ja sadat satojen yläpuolelle.Skriv talen ovanför varandra så att ental hamnar ovanför ental, tiotal ovanför tiotal och hundratal ovanför hundratal.

Börja från höger och addera entalen.
3 + 4 = 5

Summan blir 5. Skriv 5 under strecket.
Aloita oikealta ja lisää ykköset.
3 + 4 = 5

Summaksi tulee 5. Kirjoita luku 5 viivan alle.
Börja från höger och addera entalen.
3 + 4 = 5

Summan blir 5. Skriv 5 under strecket.

Addera sedan tiotalen.
0 + 2 = 2

Summan blir 2. Skriv 2 under strecket.
Lisää sitten kymmenet.
0 + 2 = 2

Summaksi tulee 2. Kirjoita luku 2 viivan alle.
Addera sedan tiotalen.
0 + 2 = 2

Summan blir 2. Skriv 2 under strecket.

Addera sedan hundratalen.
5 + 1 = 6

Summan blir 6. Skriv 6 under strecket.

Nu har du svaret!
503 + 124 = 627
Lisää sitten sadat.
5 + 1 = 6

Summaksi tulee 6. Kirjoita luku 6 viivan alle..

Nyt sinulla on vastaus!
503 + 124 = 627
Addera sedan hundratalen.
5 + 1 = 6

Summan blir 6. Skriv 6 under strecket.

Nu har du svaret!
503 + 124 = 627
Ibland måste man använda en "minnessiffra". Så här adderar du talen 452 och 390.Joskus täytyy käyttää "muistinumeroa"". Näin lasket yhteen luvut 452 ja 390."Ibland måste man använda en "minnessiffra". Så här adderar du talen 452 och 390.

Skriv talen ovanför varandra.Kirjoita luvut toistensa yläpuolelle.Skriv talen ovanför varandra.

Börja från höger och addera entalen.
2 + 0 = 2

Summan blir 2. Skriv 2 under strecket.
Aloita oikealta ja lisää ykköset.
2 + 0 = 2

Summaksi tulee 2. Kirjoita luku 2 viivan alle.
Börja från höger och addera entalen.
2 + 0 = 2

Summan blir 2. Skriv 2 under strecket.

Addera sedan tiotalen.
5 + 9 = 14

Summan blir 14. Eftersom det blev tvåsiffrigt så får du dela upp det. Skriv 4 under strecket och skriv 1 överst i nästa kolumn som minnessiffra.
Lisää sitten kymmenet.
5 + 9 = 14

Summaksi tulee 14. Koska luvusta tulee kaksinumeroinen, se täytyy jakaa osiin. Kirjoita luku 4 viivan alle ja kirjoita 1 seuraavan sarakkeen yläosaan muistinumerona.
Addera sedan tiotalen.
5 + 9 = 14

Summan blir 14. Eftersom det blev tvåsiffrigt så får du dela upp det. Skriv 4 under strecket och skriv 1 överst i nästa kolumn som minnessiffra.

Addera sedan hundratalen och glöm inte minnessiffran.
1 + 4 + 3 = 8

Summan blir 8. Skriv 8 under strecket.

Nu har du svaret!
452 + 390 = 842
Lisää sitten sadat, äläkä unohda muistinumeroa.
1 + 4 + 3 = 8

Summaksi tulee 8. Kirjoita luku 8 viivan alle.

Nyt sinulla on vastaus!
452 + 390 = 842
Addera sedan hundratalen och glöm inte minnessiffran.
1 + 4 + 3 = 8

Summan blir 8. Skriv 8 under strecket.

Nu har du svaret!
452 + 390 = 842
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0