Practice something elseÖva något annat  |  Column multiplicationMultiplikation uppställningOne digit × three digitsEnsiffrig med tresiffrig
Start practicingBörja öva

Multiplikation uppställning – Ensiffrig med tresiffrigMultiplikation uppställning – Ensiffrig med tresiffrig

Så här multiplicerar du talen 5 och 324.Så här multiplicerar du talen 5 och 324.

Ställ upp talen så att talet med minst antal siffror står längst ned. Då blir det enklare att räkna.Ställ upp talen så att talet med minst antal siffror står längst ned. Då blir det enklare att räkna.

Börja från höger och multiplicera 5 med entalen.
5 · 4 = 20

Spara 2:an som minnessiffra. Skriv 0 under strecket.
Börja från höger och multiplicera 5 med entalen.
5 · 4 = 20

Spara 2:an som minnessiffra. Skriv 0 under strecket.

Multiplicera sedan 5 med tiotalen.
5 · 2 = 10

Lägg till minnessiffran.
10 + 2 = 12

Skriv 1 som ny minnessiffra. Skriv 2 under strecket.
Multiplicera sedan 5 med tiotalen.
5 · 2 = 10

Lägg till minnessiffran.
10 + 2 = 12

Skriv 1 som ny minnessiffra. Skriv 2 under strecket.

Multiplicera sedan 5 med hundratalen.
5 · 3 = 15

Lägg till minnessiffran.
15 + 1 = 16
Skriv 16 under strecket.

Nu har du svaret!
5 · 324 = 1620
Multiplicera sedan 5 med hundratalen.
5 · 3 = 15

Lägg till minnessiffran.
15 + 1 = 16
Skriv 16 under strecket.

Nu har du svaret!
5 · 324 = 1620
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0