Practice something elseÖva något annat  |  Column divisionDivision uppställningTwo digits × one digit without regroupingTvåsiffrig med ensiffrig utan minnessiffra
Start practicingBörja öva

Kort division – Tvåsiffrig med ensiffrig utan minnessiffraKort division – Tvåsiffrig med ensiffrig utan minnessiffra

Nu ska vi öva kort division.
Så här räknar du ut
63 delat med 3.
Nu ska vi öva kort division.
Så här räknar du ut
63 delat med 3.

Skriv talen ovanför varandra.Skriv talen ovanför varandra.

Börja från vänster med tiotalssiffran.

3 går 2 gånger i 6.
Vi skriver en 2:a efter likhetstecknet.
Börja från vänster med tiotalssiffran.

3 går 2 gånger i 6.
Vi skriver en 2:a efter likhetstecknet.

Fortsätt med entalssiffran.

3 går 1 gång i 3.
Vi skriver en 1:a.
Fortsätt med entalssiffran.

3 går 1 gång i 3.
Vi skriver en 1:a.

Nu har vi svaret!

63 delat med 3 är 21.
Nu har vi svaret!

63 delat med 3 är 21.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0