Practice something elseÖva något annat  |  Column divisionDivision uppställningTwo digits × one digitTvåsiffrig med ensiffrig
Start practicingBörja öva

Kort division – Tvåsiffrig med ensiffrigKort division – Tvåsiffrig med ensiffrig

Kan du hjälpa mig med det här talet?Kan du hjälpa mig med det här talet?
Ja! Man kan använda kort division.Ja! Man kan använda kort division.

Börja från vänster med tiotalen.

4 går 2 gånger i 9 och vi får 1 över.
2:an skriver vi efter likhetstecknet.
Börja från vänster med tiotalen.

4 går 2 gånger i 9 och vi får 1 över.
2:an skriver vi efter likhetstecknet.

1:an vi fick över kallas rest. Den skriver vi överst.1:an vi fick över kallas rest. Den skriver vi överst.

Fortsätt sen med entalen.

4 går 4 gånger i 16.
Skriv 4.
Fortsätt sen med entalen.

4 går 4 gånger i 16.
Skriv 4.

Nu har vi svaret!

96 delat med 4 är 24.
Nu har vi svaret!

96 delat med 4 är 24.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0