Practice something elseÖva något annat  |  Column multiplicationMultiplikation uppställningTwo digits × two digitsTvåsiffrig med tvåsiffrig
Start practicingBörja öva

Multiplikation uppställning – Tvåsiffrig med tvåsiffrigMultiplikation uppställning – Tvåsiffrig med tvåsiffrig

Så här multiplicerar du
talen 43 och 56.
Så här multiplicerar du
talen 43 och 56.

Ställ upp talen ovanför varandra.Ställ upp talen ovanför varandra.

Börja från höger med 3:an. Multiplicera 3 med entalen i första talet.
3 · 6 = 18

Spara 1:an som minnessiffra. Skriv 8 under strecket.
Börja från höger med 3:an. Multiplicera 3 med entalen i första talet.
3 · 6 = 18

Spara 1:an som minnessiffra. Skriv 8 under strecket.

Multiplicera sedan 3 med tiotalen i första talet.
3 · 5 = 15

Lägg till minnessiffran.
15 + 1 = 16

Skriv 16 under strecket.
Multiplicera sedan 3 med tiotalen i första talet.
3 · 5 = 15

Lägg till minnessiffran.
15 + 1 = 16

Skriv 16 under strecket.

Nu kan du gå till nästa siffra, 4:an. Multiplicera 4 med entalen i första talet.
4 · 6 = 24

Spara 2:an som minnessiffra. Skriv 4 på ny rad.
Nu kan du gå till nästa siffra, 4:an. Multiplicera 4 med entalen i första talet.
4 · 6 = 24

Spara 2:an som minnessiffra. Skriv 4 på ny rad.

Multiplicera sedan 4 med tiotalen i första talet.
4 · 5 = 20

Lägg till minnessiffran.
20 + 2 = 22

Skriv 22.
Multiplicera sedan 4 med tiotalen i första talet.
4 · 5 = 20

Lägg till minnessiffran.
20 + 2 = 22

Skriv 22.

Addera nu de två talen med en vanlig additionsuppställning.Addera nu de två talen med en vanlig additionsuppställning.

Nu har du svaret!
43 · 56 = 2408
Nu har du svaret!
43 · 56 = 2408
Minnessiffran för multiplikation stryker du alltid över när du har använt den. Då ser du att den är använd.Minnessiffran för multiplikation stryker du alltid över när du har använt den. Då ser du att den är använd.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0