Matematik Matteraketen Svenska Bokstavståget Svenskaraketen Blandade ämnen Glosor PROVA! Rörelseäventyret
Lärarmaterial | Priser | Om oss
Licens saknas! Rörelseäventyret är en tilläggstjänst och ingår inte i den vanliga Skolpluslicensen. Du som har ett konto på Skolplus kan se sju filmer gratis. Genom att svara på frågorna efter filmen låser ni upp nästa film till påföljande skoldag.
EN FILM FÖR VARJE SKOLDAG UNDER ETT HELT ÅR!!

Huvudboll

Syfte: Träna precision och snabbhet.

Plats: Idrottshall.

Deltagare: Hela klassen, men minst 12 elever.

Detta behöver du: Två koner och två mjuka bollar.

Så här gör du: Dela in klassen i två lag som ställer upp sig på varsitt led vid en startlinje. De båda konerna ställs ut en bit bort. När lekledaren/läraren drar igång leken ska första eleven i laget försöka få bollen runt konen – men endast med hjälp av huvudet. När eleven kommer tillbaka är det nästa elevs tur. När alla i laget har tagit sig runt sätter de sig ner. Det lag som sätter sig ner först vinner.

Tips: Ni kan prova med olika storlekar på bollarna för att göra det lättare eller svårare.