Licens saknas! Rörelseäventyret är en tilläggstjänst och ingår inte i den vanliga Skolpluslicensen. Du som har ett lärarkonto på Skolplus kan se sju filmer gratis. Genom att svara på frågorna efter filmen låser ni upp nästa film till påföljande skoldag.

Lärarhjälp

Skaka loss med Rörelseäventyret!

Daglig rörelse är viktigt för eleverna. Flera rapporter och studier har visat ett mycket positivt samband mellan fysisk aktivitet och prestationer i skolan. Läroplanen säger därför att skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet. Rörelseäventyret är en satsning för att aktivera elever i svenska grundskolan och att få in rörelse som ett naturligt och roligt inslag under skoldagen.

Rörelseäventyret består av en serie med korta filmer, en per skoldag, som fungerar som en kort pausgympa som kan göras direkt i klassrummet. Följ Grodan och Zpiidos äventyr, titta på filmerna tillsammans med klassen och gör rörelserna. Efter filmerna kan ni svara på några frågor för att låsa upp filmen för nästkommande dag. Det är inte bara äventyr, en del dagar är det lite svettigare rörelsepauser då man får skaka loss lite extra. Totalt kommer Rörelseäventyret ha en film för varje skoldag under ett helt år, så ni behöver aldrig ledsna på filmerna.

Rörelseäventyret är ett samarbete mellan Skolplus och Naturliga upplevelser, naturligaupplevelser.se.

Så här kommer du igång

Rörelseäventyret ingår inte i den vanliga Skolplus-licensen. Det krävs därför att man beställer en separat licens, men det går bra att se de första filmerna utan licens. Du behöver ett lärarkonto för att svara på frågor och låsa upp nästa film. Om du inte har ett lärarkonto så be IKT-ansvarig på skolan att lägga till dig som lärare, alternativt kontakta oss på Skolplus.

Så här gör ni sen

  1. Se på dagens film och gör rörelserna tillsammans i klassrummet.
  2. Efter ni sett filmen, svara på frågorna tillsammans för att låsa upp nästa film. Detta måste göras från ett lärarkonto, eller ett privatkonto om du använder det i familjen.
  3. Nästa film kommer att låsas upp på morgonen följande skoldag.

Videoinställningar

Under filmen finns knappar för inställningar. Du har bland annat möjlighet att visa filmen i helskärmsläge, vilket vi starkt rekommenderar. Knappen märkt CC slår på och av textning av filmen. Det finns även möjlighet att ändra videokvalitet och volym.

Samla poäng och vinn

När ni svarar på frågor för att låsa upp nästa film, får klassen även poäng. Vi kommer kontinuerligt att dra vinnare och varje poäng ni samlar under veckan ger er större chans att vinna ett pris. Priserna kommer att variera men består huvudsakligen av olika lek- och aktivitetsprodukter för klassen.

Extramaterial

Rörelseäventyret slutar inte där. I Rörelseäventyret finns även vår egen dans Hoppydoo, samt ett lek- och spelarkiv där ni hittar olika aktiviteter för klassrummet, skolgården och idrotten.

Licens för Rörelseäventyret

Skollicens Rörelseäventyret, pris 3850 kr (obegränsat antal användare).
En klasslicens Rörelseäventyret, pris 1130 kr (max 30 elever och 3 lärare).
Två klasslicenser Rörelseäventyret, pris 2260 kr.
Tre klasslicenser Rörelseäventyret, pris 3390 kr.

Licensen gäller ett år. Moms tillkommer. Du som redan har Skolplus på din skola beställer genom att logga in på ditt lärarkonto på Skolplus, klicka på ”Hantera din skola” och sedan ”Klasser & licenser”. Om er skola inte har Skolplus sedan tidigare, beställ här. Det går även att beställa Rörelseäventyret via Läromedia Bokhandel, GR Utbildning, Atea eller genom mejl till .